Boże Narodzenie

21.12.2020

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 życzymy Państwu zdrowia, spokoju , miłości i radości.

Niech to będzie czas, kiedy Pan Jezus na nowo narodzi się w  naszych sercach, a złe chwile odejdą na dalszy plan, niech w centrum uwagi będzie Dzieciątko Jezus, rodzina i przyjaciele.

A nadchodzący 2021 rok niech będzie okresem spełnienia i realizacji najskrytszych marzeń z Błogosławieństwem Bożej Dzieciny.

 

Dyrektor i pracownicy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

z siedzibą w Bachórzu

 

 


czytaj dalej...

GŁÓWNE ZASADY FUNKCJONOWANIA GBP W DYNOWIE Z/S W...

16.09.2020

GŁÓWNE WYTYCZNE FUNKCONOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU W CZASIE PANDEMII:

1. Użytkownikom zostaje zapewniony w wejściu do biblioteki dostęp do płynu do dezynfekcji rąk oraz do rękawiczek jednorazowych z jednoczesnymi instrukcjami, jak należy dezynfekować ręce, zdejmować rękawiczki i maseczki. 2. Wywieszone zostają w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk. 3. Biblioteka zapewnienia sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy. 4. Wprowadza się organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry). 5. Zawieszone zostają przesłony ochronne w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem. 6. Zostaje wprowadzone ograniczenie liczby użytkowników korzystających z biblioteki– 1 osoba na wypożyczalnię. 7. Pilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze). 8. Wprowadza się ograniczenie godzin otwarcia, do 60 minutowego wcześniejszego zamknięcia biblioteki dla użytkowników, w celu wyniesienia materiałów bibliotecznych do miejsca kwarantanny i dezynfekcje pomieszczenia. Wprowadza się ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, zostaje zamknięta czytelnia, dostęp do komputerów i urządzeń drukujących


czytaj dalej...

POMNIK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 W HARCIE

02.07.2020

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BUDOWY „POMNIKA 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 W HARCIE” W IMIENIU KOMITETU BUDOWY POMNIKA ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE FINANSOWE TEJ INWESTYCJI.

Z GÓRY BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY.

W ZAŁĄCZNIKU ULOTKA Z PRZEKAZEM DO POBRANIA.


czytaj dalej...

Konkurs CUD NAD WISŁĄ

25.06.2020

Powiatowy Konkurs Plastyczny „CUD NAD WISŁĄ” 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu, przyczyn, a także znaczenia Bitwy Warszawskiej. Umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży . Ponadto jego intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja bibliotek samorządowych i społeczności lokalnych.

Szczegóły regulaminu w załączonym pliku .


czytaj dalej...

Konkursy „Dbam o środowisko, korzystam z OZE”

24.06.2020

Konkurs organizowany w ramach Planu Komunikacji LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” jako kampania informacyjna, której celem jest podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, w tym propagowanie wykorzystania odnawialnych...


czytaj dalej...

1920 - ogólnopolski konkurs literacki w setną rocznicę...

17.06.2020

Szanowni Państwo, Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "1920" w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.


czytaj dalej...
© 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl