Misja GBP w Dynowie z/s w Bachórzu

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców - edukujemy, integrujemy, dbamy o lokalną kulturę i tradycję. Wspieramy zatrudnionych w bibliotece pracowników w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Wizja GBP w Dynowie z/s w Bachórzu

Biblioteka - przyjazna użytkownikom, promująca czytelnictwo i kulturę, dbająca o tradycję i współpracę.

© 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl