Konkurs CUD NAD WISŁĄ

Powiatowy Konkurs Plastyczny „CUD NAD WISŁĄ” 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu, przyczyn, a także znaczenia Bitwy Warszawskiej. Umożliwienie doskonalenia zdolności plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży. Propagowanie treści patriotycznych poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży . Ponadto jego intencją jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja bibliotek samorządowych i społeczności lokalnych.

 


© 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl