Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu (GBP) jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.
Siedzibą Biblioteki jest Bachórz, a terenem działalności Gmina Dynów.
GBP w Dynowie z/s w Bachórzu działa na podstawie:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. , Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)
- statutu nadanego Bibliotece przez Radę Gminy Dynów na mocy Uchwały Rady Gminy Dynów Nr XX/123/94; statut został zmieniony 20 kwietnia 2007 r. Uchwałą Rady Gminy Dynów Nr V(33)2007
- wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Dynowie pod Nr 1
W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z/s w Bachórzu wchodzi placówka macierzysta oraz 6 filii.
- Dąbrówka Starzeńska Filia Nr 1
- Dylągowa Filia Nr 2
- Harta Filia Nr 3
- Laskówka Filia Nr 5
- Łubno Filia Nr 6
- Ulanica Filia Nr 7
Biblioteka służy  zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i  kultury.
Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz i udzielanie informacji.
3. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.
4. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
Biblioteki oprócz wypożyczeń, prowadzą pracę z czytelnikiem- przede wszystkim dziecięcym.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu współorganizuje imprezy kulturalne  z instytucjami,  szkołami, organizacjami działającymi na terenie gminy Dynów.

Link do SZUKAM KSIĄŻKI: https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/start#/

link do ACADEMICI: https://academica.edu.pl

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny