ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: INTER-WOD Usługi Hydrauliczne Piotr Wyskiel, Harta 422, 36-067 Harta

Uzasadnienie wyboru: Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryterium.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2017-11-20.

W załączniku informacje o złożonych ofertach w prowadzonym postępowaniu.

 


Załączniki:

© 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl