"Wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku GBP oraz wsparcie jej działalności kulturalnej poprzez zakupu sceny i nagłośnienia"

Zadanie zrealizowane zostania w wyniku ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie” naboru wniosków na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na w wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: podniesienie standardu świadczonych usług i wsparcie działalności kulturalnej GBP w Dynowie z/s w Bachórzu poprzez wykonanie instalacji c.o. dla Fili nr 6 w Łubnie oraz zakup sceny i nagłośnienia.

Koszt całkowity realizacji zadania: 100 044, 36 zł.

Poziom dofinansowania wynosi 63,63% od kwoty kosztów całkowitych realizacji zadania, czyli 63 658,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na maj 2018 r.

 


© 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl