FERIE ZIMOWE W FILII nr 7 w ULANICY

Rozwijamy zainteresowania – odnajdujemy pasje!!!

Pod takim hasłem odbywały się zajęcia podczas ferii zimowych zorganizowanych w filii bibliotecznej w Ulanicy.

Spotkania w bibliotece, wyjazdy do kina i kręgielni czy gry i zabawy sportowe pozwoliły na ciekawe spędzenie wolnego czasu dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania w okresie wolnym od nauki szkolnej. 

Program ferii był urozmaicony, składał się między innymi z warsztatów literacko-edukacyjnych, teatralnych, które przeprowadziła Pani Krystyna Dżuła i warsztatów kulinarnych, które przeprowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ulanicy. Dla lubiących  aktywność fizyczną  przeznaczone były zajęcia sportowo – ruchowe. Młodzież grała w siatkówkę a najmłodsi bawili się chustą Klanzy. Celem zajęć było zainteresowanie dzieci pomysłami, które w przyszłości mogą przerodzić się w pasje.

Każde zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, świadczyła o tym liczba uczestników biorących w nich udział. Każdorazowo na zajęcia przychodziła ponad 20-osobowa grupa dzieci.

Gorące podziękowania dla pani Krystyny Dżuły za poświęcony czas i ciekawą lekcję na temat teatru. Podziękowania kieruję również do Pań z KGW za wspaniałą lekcję kulinarną i pyszne słodkości oraz dziękuję Pani M. Gwóźdź dyrektor SP w Ulanicy za udostępnienie nam sali gimnastycznej.

A.Karnas

 


© 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl