Dożynki 2019

GBP w Bachórzu, jako współorganizator Miejsko-Gminnych Dożynek 2019, dołącza do podziękowań dla osób i organizacji zaangażowanych w przygotowania.Przede wszystkim p.dyrektor,Marioli Kaczor, organizującej i koordynującej całość imprezy. Za stroną UG cytujemy: "Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu Miejsko-Gminnych Dożynek.
Dziękujemy ks. dziekanowi Stanisławowi Januszowi za odprawienie mszy św., Akcji Katolickiej z Bachórza za przygotowanie ołtarza, strażakom OSP z terenu miasta i gminy Dynów za pomoc w przygotowaniach i obsługę organizacyjną, Delegacjom Wieńcowym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom, Pocztom Sztandarowym, Orkiestrom Dętym, Kapelom, Zespołowi Śpiewaczemu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości."


© 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl